Osmanlı Devletinde Arnavut İdareciler: Pertev Mehmed Paşa, Eserleri Ve Eyüp’teki Türbesi – Müfid Yüksel

Osmanlı Devletinde Arnavut İdareciler: Pertev Mehmed Paşa, Eserleri Ve Eyüp’teki Türbesi – Müfid Yüksel

Osmanlı Devletinde Arnavut İdareciler: Pertev Mehmed Paşa, Eserleri Ve Eyüp’teki Türbesi Müfid Yüksel   Pertev Mehmed Paşa Sarayı-Kervansarayı   Saray, Cemal Yener Tosyalı caddesi  ile, Kâtip Çelebi caddesinin birleştiği yerde Mimar Ağa camiinin arka tarafında bulunmaktaydı. Payzen Yusuf Paşa’nın yanı sıra Pertev Mehmed Paşa’nın da bu civarda büyük bir konağı/sarayı varmış. .(Mehmed Ziyâ, 1336-1928: 2/53). […]

İstanbul’un Kaybolan Camileri: Fatih-Sarıgüzel  Öksüzce Hatip Cami-i Şerifi. Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Camileri: Fatih-Sarıgüzel Öksüzce Hatip Cami-i Şerifi. Müfid Yüksel

  İstanbul’un Kaybolan Camileri: Fatih-Sarıgüzel  Öksüzce Hatip Cami-i Şerifi. Müfid Yüksel   Cami, Fatih-Sarıgüzel’de, Hakperest Sokak ile, Öksüzce Hatip Sokak arasında, 2029 Ada, 21 Parselde yer almaktaydı. Cami ile ilgili Ayvansarâtî’nin Hadikatu’l-Cevâmi’ adlı eserinde şu kayıtlar yer almaktadır: “ Öksüzce Mescidi Der Kurb-ı Fenâri Ali Mescidi[1] Öksüzce Mescidinin bâniyesi Dâye Hatun’dur. Vazîfesi Sultan Bâyezîd vakfından […]

İstanbul’un Kaybolan Camileri:  EĞRİKAPI-AVCIBEY CAMİİ – Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Camileri: EĞRİKAPI-AVCIBEY CAMİİ – Müfid Yüksel

  İstanbul’un Kaybolan Camileri  EĞRİKAPI-AVCIBEY CAMİİ  Müfid Yüksel Cami, Fatih İlçesi, Ayvansaray (Eski Avcıbey) Mahallesi,  Şişehane Caddesi, 2701 Ada, 43. Parselde bulunmaktaydı. Bu Cami ile alakalı Ayvansarâyî, Hadîkatu’l-Cevâmi’de şunları kaydeder:   “Eğrikapu Mescidi Der Dâhil-i Bâb-ı Mezbûr Bânisi Sultan Muhammed’in Avcıbaşısı Mehmed Beğdir. Kendi merkadi dahi mukâbilinde vâki’ Arab Hekîmzâde El-Hâcc ‘Alî’nin hayrı olan mektebde […]

İstanbul’un Kaybolan Çeşmeleri: Cilvenâz  Kalfa Çeşmesi

İstanbul’un Kaybolan Çeşmeleri: Cilvenâz Kalfa Çeşmesi

  İstanbul’un Kaybolan Çeşmeleri: Cilvenâz  Kalfa Çeşmesi Müfid Yüksel   Çeşme, Fatih-Karagümrük’te, Nurettin Tekkesi Sokağında, Şeyh Nureddin Cerrahî Dergâhı/Asitânesi bitişiğinde yer almaktaydı. Çeşme 1281/1864 tarihinde  Sultan Abdülazîz devri saray kadınlarından Cilvenâz Kalfa tarafından yaptırılmış.  Çeşme büyük ve tonozlu bir hazneye sahip olup, küçük bir ayna taşı bulunmaktaydı. Sonradan uydurulmuş bir teknesi mevcuttu. (Tanışık, 1943:1/276; Egemen,1993: […]

İstanbul’un Kaybolmuş Mescid Ve Tekkeleri:   ÇAKIR DEDE TEKKE VE MESCİDİ (Dolmabahçe Mescidi, Karaabalı Tekkesi)

İstanbul’un Kaybolmuş Mescid Ve Tekkeleri: ÇAKIR DEDE TEKKE VE MESCİDİ (Dolmabahçe Mescidi, Karaabalı Tekkesi)

  İstanbul’un Kaybolmuş Mescid Ve Tekkeleri:   ÇAKIR DEDE TEKKE VE MESCİDİ (Dolmabahçe Mescidi, Karaabalı Tekkesi)   Müfid Yüksel   Beyoğlu ilçesi, Kabataş-Ömer Avnî mahallesi Meclis-i Mebusan caddesi, Sipahiler Ağası Emin Ağa Sebili bitişiği, 3 Ada, 19. parselde yer alan bu tekke-mescid Dolmabahçede, Mehmed Emin Ağa sebil ve mektebinin bitişiğindeydi. Çakır Dede adlı bir hayır […]

İstanbul’un Kaybolan Çeşmeleri: Aksaray-Çavuşbaşı/Kıble Çeşmesi.  Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Çeşmeleri: Aksaray-Çavuşbaşı/Kıble Çeşmesi. Müfid Yüksel

  İstanbul’un Kaybolan Çeşmeleri: Aksaray-Çavuşbaşı/Kıble Çeşmesi   Müfid Yüksel   Çeşme, İstanbul-Fatih ilçesi, Aksaray- Küçük Langa, İnebey Mahallesinde, Tiryaki Hasan Paşa sokağındaki Baklalı (Baklacı Kemaleddin) Mescidi[1] yakınında yer alan, İnkılap sokakta eski İETT, Tramvay garajı/deposu bitişiğinde bulunmaktaydı. Çeşme, kitâbesine göre, Çavuşbaşı Ebubekir Ağa tarafından 1131/1718-19 tarihinde yaptırılmıştır. Çeşme, Klasik mimaride, kesme taştan, sivri kemerli, sağ […]

İstanbul’un Kaybolan Camileri:  BEYOĞLU-ASMA MESCİDİ (ASMALI MESCİD)

İstanbul’un Kaybolan Camileri: BEYOĞLU-ASMA MESCİDİ (ASMALI MESCİD)

  İstanbul’un Kaybolan Camileri:   BEYOĞLU-ASMA MESCİDİ (ASMALI MESCİD)   Müfid Yüksel   Bugün bir mezar yerinden başka hiçbir iz kalmayan mescid Beyoğlu ilçesi, Asmalı Mescid Sokağı ile Minare Sokağın kesiştiği noktada bulunmaktaydı. O dönemde anayol üzerinde bulunmasından dolayı Asma Mescidi adı verilmiştir. Camiin bânisi, Hadikatu’l-Cevâmi’e göre, Sultan II. Bayezid döneminde Tersânede Kalafatçıbaşı bulunan Yunus […]

Tunus’ta 1071/1660-61 Tarihli Türkçe Kale Kitâbesi

Tunus’ta 1071/1660-61 Tarihli Türkçe Kale Kitâbesi

Tunus’ta 1071/1660-61 Tarihli Türkçe Kale Kitâbesi       بحمد الله زهی  قلعه بناسنه نيّت اولدي سفاين اهل اسلامی حراستنه رخصت اولدي كه ليمان غارالملح بر خالي منزلگاه ايكن خان محمّد زماننده يڭيدن عمارت اولدي سرعسكر حاجي مصطفی سعي ايدوب في سبيل الله ميسّر قلدي اتمامين فيض حقدن وسعت اولدي ريز ايدوب بنتها طوپلر جا […]

Hz. Resul-i Ekrem (S.A.V)’in Bizans/Rum İmparatoru Heraklius’a Gönderdiği Nâme-i Sâadetpenâhîleri

Hz. Resul-i Ekrem (S.A.V)’in Bizans/Rum İmparatoru Heraklius’a Gönderdiği Nâme-i Sâadetpenâhîleri

  Hz. Resul-i Ekrem (S.A.V)’in Bizans/Rum İmparatoru Heraklius’a Gönderdiği Nâme-i Sâadetpenâhîleri: Aslı Ebu Zabî (Abu Dabi)’de Saray Müzesindedir     بسم الله الرحمن الرحيم من محمّد عبدالله و رسوله الی هرقل عظيم الروم سلام علی من اتّبع الهدی امّا بعد فانّی ادعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرّتين فإن تولّيت فعليك اثم الآرسيّين […]

Hz. Resul-i Ekrem (S.A.V)’in Museylimetu’l-Kezzâb’a Gönderdiği Mektup

Hz. Resul-i Ekrem (S.A.V)’in Museylimetu’l-Kezzâb’a Gönderdiği Mektup

Hz. Resul-i Ekrem (S.A.V)’in Museylimetu’l-Kezzâb’a Gönderdiği Mektup Aslı Topkapı Sarayı Müzesindedir.   بسم الله الرحمن الرحيم من محمّد رسول الله الی مسيلمة الكذّاب السلام علی من من اتّبع الهدی امّا بعد فانّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين قد اليك ……….. ………………………………..الله و من يتوب معك محمّد رسول الله Tercümesi: Rahman Ve […]

Viranşehir