‘İslam’sız Kürdistan hayali ve Ortadoğu’

‘İslam’sız Kürdistan hayali ve Ortadoğu’

Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi’nin İstanbul Fatih’teki genel merkezinde düzenlediği programda ‘İslam’sız Kürdistan hayali ve Ortadoğu’ konulu seminer veren Sosyolog-Yazar Müfit Yüksel, Kürdistan’ın Endülüs, Balkanlar ve Rumeli gibi olmaması için Müslümanların çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Sosyolog-Yazar Müfit Yüksel, SDAM’ın (Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi) İstanbul Fatih’teki genel merkezinde ‘İslam ‘sız Kürdistan Hayali ve Ortadoğu’ başlığıyla bir seminer verdi. […]

Türkiye lobi faaliyetlerine gereken önemi vermeli

Türkiye lobi faaliyetlerine gereken önemi vermeli

Müfid Yüksel, özellikle yakın dönem tarihi hakkındaki araştırmalarıyla öne çıkmış bir aydınımız. Yüksel’in yetkinliği sadece sosyal bilimlerle sınırlı değil, din bilimlerinde de yetkin aynı zamanda. Bildiği yabancı dilleri de sürekli araştırma yapmak için kullanıyor. Kendisi aynı zamanda Türkiye’nin çok iyi bildiği bir isim olan rahmetli Sadrettin Yüksel’in oğlu. Gündemin sıcak maddesi olan Ermeni meselesi de, […]

Coğrafyamızın iki yakası biraraya gelmiyor

Coğrafyamızın iki yakası biraraya gelmiyor

Müfid Yüksel, Türkiye’nin dini ve düşünce hayatında önemli yer tutan bir ailenin ferdi. Babası rahmetli Sadrettin Yüksel, ittifakla kabul edildiği üzere, dini ilimlerde tam bir otoriteydi. Yüksel kardeşlerden bir tanesini ise tüm Müslüman camia büyük bir üzüntüyle hatırlar hâlâ. O kardeş, şehit Metin Yüksel’dir. Son zamanlarda yazılı ve görsel medyada sık sık düşüncelerini takip etme […]

Ahmed-i Hânî Kürtçenin önemli bir şairiydi

Ahmed-i Hânî Kürtçenin önemli bir şairiydi

Cumartesi günü Ali Emirî Efendi Kültür Merkezi’nde Kürt şair ve mutasavvıf Ahmed-i Hânî’yi anma paneli düzenlendi. Düşündürücü olduğu gibi mühim bilgiler de ihtiva eden bir programdı. Bazı notlar aldık. Devlet eliyle uzun zaman yasaklanmasının oluşturduğu algı sebebiyle mi öyle zannediliyor yoksa gerçekte, Kürt edebiyatının üstünkörü konuşulduğu gibi büyük bir edebiyat olmasında bir hakikat payı var […]

Bunları size anlatmak için!

Bunları size anlatmak için!

ODTÜ’de hazırlık sınıfına başladığım sıralarda, 1988’de efsanesi kulaklarıma kadar gelmiş biriydi Müfid Yüksel. Sosyoloji bölümündeki derslerde çatır çatır hocalarla tartışan, sosyolojinin vb. sosyal disiplinlerin nasıl batının sömürgeci anlayışıyla şekillendiğini onlara karşı savunan bir kişilik. Efsanenin en çarpıcı bölümü bundan sonrası. Bir gün dayanamaz bir hoca, o meş’um soruyu sorar: “Peki o zaman sen niye sosyoloji […]

Müfid Yüksel bildiğimiz tipte bir sosyolog değil

Müfid Yüksel bildiğimiz tipte bir sosyolog değil

Müfid Yüksel, sosyolog. ODTÜ Sosyolojiden mezun. Bildiğimiz standart sosyologlar gibi değildir ama. Hem modern eğitim almıştır, hem de klasik. Mektep medrese tedrisatından geçmiş biridir. Babası son dönemin önemli âlimlerinden rahmetli Sadreddin Yüksel Hoca’dır. Şehit Metin Yüksel kardeşi. Ablası rahmetli Süreyya Yüksel yetmişli yıllardan itibaren İslamcı faaliyetlerin içinde yer almış, tefsir ve diğer dinî ilimlerde ders […]

Osmanlı Devletinde Arnavut İdareciler: Pertev Mehmed Paşa, Eserleri Ve Eyüp’teki Türbesi – Müfid Yüksel

Osmanlı Devletinde Arnavut İdareciler: Pertev Mehmed Paşa, Eserleri Ve Eyüp’teki Türbesi – Müfid Yüksel

Osmanlı Devletinde Arnavut İdareciler: Pertev Mehmed Paşa, Eserleri Ve Eyüp’teki Türbesi Müfid Yüksel   Pertev Mehmed Paşa Sarayı-Kervansarayı   Saray, Cemal Yener Tosyalı caddesi  ile, Kâtip Çelebi caddesinin birleştiği yerde Mimar Ağa camiinin arka tarafında bulunmaktaydı. Payzen Yusuf Paşa’nın yanı sıra Pertev Mehmed Paşa’nın da bu civarda büyük bir konağı/sarayı varmış. .(Mehmed Ziyâ, 1336-1928: 2/53). […]

İstanbul’un Kaybolan Camileri: Fatih-Sarıgüzel  Öksüzce Hatip Cami-i Şerifi. Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Camileri: Fatih-Sarıgüzel Öksüzce Hatip Cami-i Şerifi. Müfid Yüksel

  İstanbul’un Kaybolan Camileri: Fatih-Sarıgüzel  Öksüzce Hatip Cami-i Şerifi. Müfid Yüksel   Cami, Fatih-Sarıgüzel’de, Hakperest Sokak ile, Öksüzce Hatip Sokak arasında, 2029 Ada, 21 Parselde yer almaktaydı. Cami ile ilgili Ayvansarâtî’nin Hadikatu’l-Cevâmi’ adlı eserinde şu kayıtlar yer almaktadır: “ Öksüzce Mescidi Der Kurb-ı Fenâri Ali Mescidi[1] Öksüzce Mescidinin bâniyesi Dâye Hatun’dur. Vazîfesi Sultan Bâyezîd vakfından […]

İstanbul’un Kaybolan Camileri:  EĞRİKAPI-AVCIBEY CAMİİ – Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Camileri: EĞRİKAPI-AVCIBEY CAMİİ – Müfid Yüksel

  İstanbul’un Kaybolan Camileri  EĞRİKAPI-AVCIBEY CAMİİ  Müfid Yüksel Cami, Fatih İlçesi, Ayvansaray (Eski Avcıbey) Mahallesi,  Şişehane Caddesi, 2701 Ada, 43. Parselde bulunmaktaydı. Bu Cami ile alakalı Ayvansarâyî, Hadîkatu’l-Cevâmi’de şunları kaydeder:   “Eğrikapu Mescidi Der Dâhil-i Bâb-ı Mezbûr Bânisi Sultan Muhammed’in Avcıbaşısı Mehmed Beğdir. Kendi merkadi dahi mukâbilinde vâki’ Arab Hekîmzâde El-Hâcc ‘Alî’nin hayrı olan mektebde […]

İstanbul’un Kaybolan Çeşmeleri: Cilvenâz  Kalfa Çeşmesi

İstanbul’un Kaybolan Çeşmeleri: Cilvenâz Kalfa Çeşmesi

  İstanbul’un Kaybolan Çeşmeleri: Cilvenâz  Kalfa Çeşmesi Müfid Yüksel   Çeşme, Fatih-Karagümrük’te, Nurettin Tekkesi Sokağında, Şeyh Nureddin Cerrahî Dergâhı/Asitânesi bitişiğinde yer almaktaydı. Çeşme 1281/1864 tarihinde  Sultan Abdülazîz devri saray kadınlarından Cilvenâz Kalfa tarafından yaptırılmış.  Çeşme büyük ve tonozlu bir hazneye sahip olup, küçük bir ayna taşı bulunmaktaydı. Sonradan uydurulmuş bir teknesi mevcuttu. (Tanışık, 1943:1/276; Egemen,1993: […]

Viranşehir