Tunus’ta 1071/1660-61 Tarihli Türkçe Kale Kitâbesi

Tunus’ta 1071/1660-61 Tarihli Türkçe Kale Kitâbesi

Tunus’ta 1071/1660-61 Tarihli Türkçe Kale Kitâbesi       بحمد الله زهی  قلعه بناسنه نيّت اولدي سفاين اهل اسلامی حراستنه رخصت اولدي كه ليمان غارالملح بر خالي منزلگاه ايكن خان محمّد زماننده يڭيدن عمارت اولدي سرعسكر حاجي مصطفی سعي ايدوب في سبيل الله ميسّر قلدي اتمامين فيض حقدن وسعت اولدي ريز ايدوب بنتها طوپلر جا […]

Hz. Resul-i Ekrem (S.A.V)’in Bizans/Rum İmparatoru Heraklius’a Gönderdiği Nâme-i Sâadetpenâhîleri

Hz. Resul-i Ekrem (S.A.V)’in Bizans/Rum İmparatoru Heraklius’a Gönderdiği Nâme-i Sâadetpenâhîleri

  Hz. Resul-i Ekrem (S.A.V)’in Bizans/Rum İmparatoru Heraklius’a Gönderdiği Nâme-i Sâadetpenâhîleri: Aslı Ebu Zabî (Abu Dabi)’de Saray Müzesindedir     بسم الله الرحمن الرحيم من محمّد عبدالله و رسوله الی هرقل عظيم الروم سلام علی من اتّبع الهدی امّا بعد فانّی ادعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرّتين فإن تولّيت فعليك اثم الآرسيّين […]

Hz. Resul-i Ekrem (S.A.V)’in Museylimetu’l-Kezzâb’a Gönderdiği Mektup

Hz. Resul-i Ekrem (S.A.V)’in Museylimetu’l-Kezzâb’a Gönderdiği Mektup

Hz. Resul-i Ekrem (S.A.V)’in Museylimetu’l-Kezzâb’a Gönderdiği Mektup Aslı Topkapı Sarayı Müzesindedir.   بسم الله الرحمن الرحيم من محمّد رسول الله الی مسيلمة الكذّاب السلام علی من من اتّبع الهدی امّا بعد فانّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين قد اليك ……….. ………………………………..الله و من يتوب معك محمّد رسول الله Tercümesi: Rahman Ve […]

Şeyh Muhammed Ma’sum Ve Şeyh Muhammed Ma’şuk    Müfid Yüksel

Şeyh Muhammed Ma’sum Ve Şeyh Muhammed Ma’şuk Müfid Yüksel

  Şeyh Muhammed Ma’sum Ve Şeyh Muhammed Ma’şuk   Müfid Yüksel    Şeyh Muhammed Ma’sum     Şeyh Muhammed Ma’sum Efendi, Şeyh Abdurrahman et-Tahî’nin torunu olup, Abdürrahîm Efendi’nin oğludur. Dedesi Şeyh Abdurrahman’ın vefatından iki yıl once hicri 1302 (Miladi: 1884) yılında Norşinde dünyaya gelmiş. 8 yaşında iken anne ve babasını, ikisini birden kaybetmiş. Amcası Muhammed […]

Mevlâna Hâlid’in Hulefâsından Şeyh Abdullah El-Mekkî Ve Hulefâsı İle Alakalı Başbakanlık Osmanlı arşivi’nde Yer Alan Bazı Belgeler – Müfid Yüksel

Mevlâna Hâlid’in Hulefâsından Şeyh Abdullah El-Mekkî Ve Hulefâsı İle Alakalı Başbakanlık Osmanlı arşivi’nde Yer Alan Bazı Belgeler – Müfid Yüksel

  Mevlâna Hâlid’in Hulefâsından Şeyh Abdullah El-Mekkî Ve Hulefâsı İle Alakalı Başbakanlık Osmanlı arşivi’nde Yer Alan Bazı Belgeler Müfid Yüksel Y. MTV, 64/102 26/Z/1309 Mekke-i Mükerreme’de Cebel-i Ebî Kubeys’de Tarîkat-ı ‘Aliyye-i Nakşibendiyye şeyhi merhum Abdullah Mekkî Efendi’nin kerîmesi Hatîce Hanım’a ve mumaileyhanın vefatından sonra mahdumu Abdullah Necâtî Efendi’ye Mâliye hazîne-i celîlesinden üçyüz (300) kuruş maâş […]

2000 YILINDA KÜLTÜR BAKANLIĞI KONYA BÖLGE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI YUSUFAĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDEN ÇALINAN YAZMA ESERLERE AİT BİBLİYOGRAFİK KÜNYE LİSTESİ

2000 YILINDA KÜLTÜR BAKANLIĞI KONYA BÖLGE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI YUSUFAĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDEN ÇALINAN YAZMA ESERLERE AİT BİBLİYOGRAFİK KÜNYE LİSTESİ

    2000 YILINDA KÜLTÜR BAKANLIĞI KONYA BÖLGE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI YUSUFAĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDEN ÇALINAN YAZMA ESERLERE AİT BİBLİYOGRAFİK KÜNYE LİSTESİ (Listeyi bizim için temin eden dostumuz İbrahim Göksel Baykan’a Teşekkürü Borç biliriz.)     Demirbaş no. : 59/1 Adı                                : Kur’an-ı Kerim Müstensihi                   : Halil b. El-Hac Hasan Tarihi                            : 1158 […]

Musul Vilâyeti Nâibi Ve Vâli Vekîli Yusuf Sıdkı Mardînî’nin Yezidî Topluluğu İle İlgili Sadrazamlık Makâmına Yazdığı Tezkire:

Musul Vilâyeti Nâibi Ve Vâli Vekîli Yusuf Sıdkı Mardînî’nin Yezidî Topluluğu İle İlgili Sadrazamlık Makâmına Yazdığı Tezkire:

  Musul Vilâyeti Nâibi Ve Vâli Vekîli Yusuf Sıdkı Mardînî’nin Yezidî Topluluğu İle İlgili Sadrazamlık Makâmına Yazdığı Tezkire:   Musul Vilâyeti   Mektûbî Kalemi   Aded: 64   Huzûr-ı âlî-i hazret-i Sadâret-i Uzmâ’ya   Dîn-i mübîn-i İslâmı kabûle müheyyâ bulundukları Fırka-i Islâhiyye Kumandanı Ferik Ömer Vehbi Paşa hazretleri tarafından çekilüp, manzûr-ı âlî buyurulan Telgrafnâmede iş‘âr […]

Osmanlı Devleti’nde Arnavut Sadrazamlar:  Mustafa Nâilî Paşa

Osmanlı Devleti’nde Arnavut Sadrazamlar: Mustafa Nâilî Paşa

Osmanlı Devleti’nde Arnavut Sadrazamlar: Mustafa Nâilî Paşa Rumeli’de Kesriye’nin Polyan karyesinden İsmail Bey’in oğludur. 1213/1798 tarihinde Polyan’da dünyaya gelmiştir. Küçük çocukken Sadrazam Yusuf Ziya Paşa’nın maiyetinde Mısır’a giderek El-Ariş kalesini Fransızlardan geri alıp, önce Mirmiranlık, sonra Mısır valiliğine yükselen dayısı Tahir Paşa’nın refakatine verilmiştir. Dayısının ölümüne kadar orada kalır. 1224/1809’da diğer dayısı Hasan Paşa tarafından […]

Medîne-i Münevvere (İstasyon) Müzesinde Bulunan, Muaviye bin Ebî Süfyân’a Ait Su Seddi İnşâ Kitâbesi

Medîne-i Münevvere (İstasyon) Müzesinde Bulunan, Muaviye bin Ebî Süfyân’a Ait Su Seddi İnşâ Kitâbesi

  Medîne-i Münevvere (İstasyon) Müzesinde Bulunan, Muaviye bin Ebî Süfyân’a Ait Su Seddi İnşâ Kitâbesi.   بسم الله الرحمن الرحيم هذا السدّ لعبدالله معويه اميرالمؤمنين اللهمّ برك له فيه ربّ السموت و الارض و بنه ابو رداد مولی عبدالله بن عباس بحو ل الله و قوّته و قام عليه كثير بن ا لصلت و ابو […]

Masonluk Ve Ezoterizm

Masonluk Ve Ezoterizm

  Masonluk Ve Ezoterizm Müfid Yüksel Masonluk denince, kamuoyunda genellikle, siyasi ve ictimâî, Siyonist gayelere hizmet eden  uluslar arası gizli bir cemiyet/örgütlenme akla gelir. Bu konuda son on yıllarda yazılan eserler genellikle masonluğun bu yönleri üzerinden daha çok mason olanların isimleri ve şahsiyetleri üzerinde durur. Masonlukla ilgili tanımlamalar söz konusu olduğunda, en fazla mason olan […]

Viranşehir