Kategori: Muhtelif Yazılar

Genel Muhtelif Yazılar

Doğru Haber Gazetesi’nden M.Emin Özmen’in Merhum Molla Sadreddin Yüksel hakkında yazdığı Makale Âlimler bıraktıkları eserler ile bilinir ve değerlendirilirler. Mevlana, Mesnevisiyle; Molla Cezeri, Divanıyla; Bediüzzaman, Risaleleri ile anılırlar. Sadreddin Yüksel hocamız hem…

Genel Muhtelif Yazılar

Meşâyih-i Nakşibendiyye-i Hâlidiyye’nin meşâhirinden Seyyid Sibgatullah El-Arvâsî’nin (K.S) hulefâsından ünlü Allâme Şeyh Hâlid El-Oreki’nin verdiği bir icâzetnâme (Allâme Şeyh Hâlid El-Oreki Kürt ulemâsının’da meşâhirinden olup, zamanınınTaftazânî’si olarak anılmıştır.. 93 Harbi…

Genel Muhtelif Yazılar

Meşâyih-i Nakşibendiyye-i Hâlidiyye’nin meşâhirinden Seyyid Sibgatullah El-Arvâsî’nin (K.S) hulefâsından ünlü Allâme Şeyh Hâlid El-Oreki’nin verdiği bir icâzetnâme (Allâme Şeyh Hâlid El-Oreki Kürt ulemâsının’da meşâhirinden olup, zamanının Taftazânî’si olarak anılmıştır.. 93…

Genel Muhtelif Yazılar

Mehmed Tanrısever’e   Dünkü Programda pervasız ve edebe tamamen aykırı ukelaca tavrınız tam bir felaketti. Şahsıma ve diğer bazı konuklara karşı hakaretamiz ve ukelaca tavrınıza karşı sizi şiddetle protesto ediyor.…

Muhtelif Yazılar

Muhtelif Yazılar

Muhtelif Yazılar

Müfid Yüksel Kimdir? Bitlisli bir ailenin çocuğu olarak Muş’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi İstanbul’da tamamladım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 1991 Şubatında mezun oldum. Yüksek lisans çalışmalarımı yine…

Genel Muhtelif Yazılar

 Müfid Yüksel 1920’de Sarayönü’nde doğan Sadreddin Yüksel’in ömrü ilim peşinde koşmakla ve ilim öğretmekle geçti. Sultan Ahmed Camii imamı Merhum Gönenli Mehmed Efendi’nin kurslarında ve İsmail Ağa Kur’an Kursunda talebelere…

Muhtelif Yazılar