2000 YILINDA KÜLTÜR BAKANLIĞI KONYA BÖLGE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI YUSUFAĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDEN ÇALINAN YAZMA ESERLERE AİT BİBLİYOGRAFİK KÜNYE LİSTESİ

 

 

2000 YILINDA KÜLTÜR BAKANLIĞI KONYA BÖLGE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI YUSUFAĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDEN ÇALINAN YAZMA ESERLERE AİT BİBLİYOGRAFİK KÜNYE LİSTESİ (Listeyi bizim için temin eden dostumuz İbrahim Göksel Baykan’a Teşekkürü Borç biliriz.)

 

 

 1. Demirbaş no. : 59/1

Adı                                : Kur’an-ı Kerim

Müstensihi                   : Halil b. El-Hac Hasan

Tarihi                            : 1158 Hicri.

Dili                                 : Arapça

Yazı Çeşidi                  : Nesih

Ebadı                            : 165 x100 –  105×65 mm.

Satır sayısı                   : 15

Yaprak sayısı              : 304

Kağıt çeşidi                  :

Cilt özelliği                   : Tam meşin kaplı, şemseli, köşebentli, mahfazalı.

 

 1. Demirbaş no. : 59/2

Adı                                : Risale-i İlm-i Kıraat

Müellifi                        : Şatibi Ebu Muhammed b. Kasım

Müstensihi                   : Halil b. El-Hac Hasan

Tarihi                           : 1158 Hicri.

Dili                                : Arapça

Yazı Çeşidi                  : Nesih

Ebadı                            : 165 x100 –  100×60 mm.

Satır sayısı                  : 29

Yaprak sayısı             : 16

Kağıt çeşidi                 :

Cilt özelliği                 : Tam meşin, şemseli, köşebentli, mahfazalı.

 

 1. Demirbaş no. : 93

Adı                                : el-Mufassal

Müellifi                         : Carullah Ebu’l Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri

Müstensihi                   : Hamid b. Muhammed b. Mübarek es-Semerkandi (1739)

Tarihi                            : 740 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 175×150 –  115×90 mm.

Satır sayısı                   : 13

Yaprak sayısı              : 174

Kağıt çeşidi                  :

Cilt özelliği                    : Sırtı ve kenarları meşin, miklebi kopuk, mahfazalı.

 

 1. Demirbaş no. : 254/1

Adı                                : Kitab al-Maksud ve’l-Memdud

Müellifi                         : Ebu’l-Abbas Ahmed b.Muhammed ibnü’l-Veled al-Nahavi

Müstensihi                   :

Tarihi                            : 380 H/990 M

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : İri harfli, harekeli eski nesih

Ebadı                            : 195×140 – 150×110 mm.

Satır sayısı                   : 17

Yaprak sayısı              : 95

Kağıt çeşidi                  : Koyu krem renkli kalın, hafif aharlı.

Cilt özelliği                    : Kenarı meşin, miklebli, şirazeli, ebru kağıt  kaplı

 

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 254/2

Adı                                : Kitabu’l-Müzekker Ve’l-Müennes

Müellifi                        : Ebu Haten Sehl b. Muhammed al-Sicistani

Müstensihi                   :

Tarihi                           : 360 H.

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : İri harfli  harekeli eski nesih

Ebadı                            : 195×140 – 150×110 mm.

Satır sayısı                  : 12

Yaprak sayısı             : 105

Kağıt çeşidi                 :

Cilt özelliği                 : Kenarı meşin, miklebli, şirazeli, ebru kağıt  kaplı

 

 

 1. Demirbaş no. : 4692

Adı                                : Kitabu Esmai’r-Ricali’l-Hadis

Müellifi                         :

Müstensihi                   : Yusuf b. Halil b. Abdullah ed-Dımeşki

Yazım Tarihi               :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 250×170 –  170×110 mm.

Satır sayısı                   : 21

Yaprak sayısı              : 130

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt özelliği                   : Tam meşin kaplı, şemseli, miklepli ve şirazeli.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4713/1

Adı                                : Levamiu’l- Beyyinat fi Şerhi Esmaullah Ve’s-Sıfat

Müellifi                         : Fahreddin Ebu Abdullah Muhammed er-Razi

Müstensihi                   : Ömer b. Muhammed es-Sadık

Tarihi                            : 740 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 235×160 – 185x105mm.

Satır sayısı                   : bb

Yaprak sayısı              : 1b-78b

Kağıt çeşidi                  :

Cilt özelliği                    : Koyu vişne rengi tam meşin, salbek şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, mahfazalı

 

 

 1. Demirbaş no. : 4713/2

Adı                                : Şerh Dibace-i Meşarik el-Envar

Müellifi                        :

Müstensihi                   :

Tarihi                           :

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Ta’lik

Ebadı                            : 235×160 – 125x115mm.

Satır sayısı                  : 35

Yaprak sayısı             : 6

Kağıt çeşidi                 :

Cilt özelliği                 : Koyu vişne rengi tam meşin, salbek şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, mahfazalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 4713/3

Adı                                : Silsilename-i Muhaddisin

Müellifi                        :

Müstensihi                   : Hüseyin b. Abdullah

Tarihi                           : H.730

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 235×160 – 125x115mm.

Satır sayısı                  : 19

Yaprak sayısı             : 6

Kağıt çeşidi                 :

Cilt özelliği                 : Koyu vişne rengi tam meşin, salbek şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, mahfazalı

 

 

 1. Demirbaş no. : 4753

Adı                                : Tefsiru Ebu’l-Leys

Müellifi                        : Ebu ‘l- Leys Nasr b. Muhammed ed-Semerkandi

Müstensihi                   :

Tarihi                           : 495 H.

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 240×185 – 150x140mm.

Satır sayısı                  : bb

Yaprak sayısı             : 224

Kağıt çeşidi                 : Su yolu filigran

Cilt özelliği                 : Koyu kahverengi meşin,  şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, selçuki cilt

 

 

 1. Demirbaş no. : 4756

Adı                                : El-Cami Beyne Garibeyi’l-Kur’an ve’l- Hadis

Müellifi                         : Ebu Ubeyd Ahmed b. Muhammed el-Herevi

Müstensihi                   : Ebu Said el-Katip

Tarihi                            : 508 H

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 205×145 – 140x95mm.

Satır sayısı                   : 21

Yaprak sayısı              : 238

Kağıt çeşidi                  :

Cilt özelliği                    : Koyu kahverengi tam meşin, şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, selçuki

 

 

 1. Demirbaş no. : 4757

Adı                                : El-Cami Beyne Garibeyi’l-Kur’an ve’l- Hadis

Müellifi                         : Ebu Ubeyd Ahmed b. Muhammed el-Herevi

Müstensihi                   :

Tarihi                            : 499 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 210×150- 140×90 mm.

Satır sayısı                   : 20

Yaprak sayısı              : 233

Kağıt çeşidi                  :

Cilt özelliği                    : Koyu kahverengi tam meşin, şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli selçuki

 1. Demirbaş no. : 4808

Adı                                : Şerhu Camiu’s-Sagir

Müellifi                         : Sadru’ş-Şehid Hüsameddin Ömer b. Abdullah el-Aziz

Müstensihi                   :

Tarihi                            : 574 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 215×155 – 170×110 mm.

Satır sayısı                   : 19

Yaprak sayısı              : 265

Cilt özelliği                    : Meşin, çaharkuşe ebru kaplı, miklepli, mahfazalı.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4812

Adı                                : Tevzihü’l-Havi

Müellifi                         : Kutbeddin Ahmed b. El-Hasan b. Ahmed eş-Şafi

Müstensihi                   : Mahmud b. Ahmed b. Mehmed Muhammed el-Konevi

Tarihi                            : 736 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 175×125 – 125×50 mm.

Satır sayısı                   : 17

Yaprak sayısı              : 158

Kağıt çeşidi                  :

Cilt özelliği                    : Koyu kahverengi meşin, şemseli, köşebentli, zencirekli, miklepli, şirazeli, selçuki

 

 

 1. Demirbaş no. : 4820/1

Adı                                : İhtilafu’l-Ulema

Müellifi                         : Ebu İshak İbrahim b. Cabir eş-Şafi

Müstensihi                   : Ömer b. Mevdud

Tarihi                            : 649 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 225×120– 175×90 mm.

Satır sayısı                   : 17

Yaprak sayısı              : 1b-113a

Kağıt çeşidi                  :

Cilt özelliği                    : Kahverengi meşin, miklepli,  dağınık cilt

 

 

 1. Demirbaş no. : 4820/2

Adı                                : Kitab-ü Şerhu Ma’htelefe fi

Müellifi                        : Hasan b.Ahmed b.Muhammed el-Attar el-Hemedani

Müstensihi                   : 

Tarihi                           : 651 H.

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 225×120– 170×80 mm.

Satır sayısı                  : 17

Yaprak sayısı             : 82

Kağıt çeşidi                 :

Cilt özelliği                 : Kahverengi meşin, miklepli,  dağınık cilt

 

 

 

 

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 4826

Adı                                : Muhtasaru’l-Münteha

Müellifi                         : İbn Hacib Cemaleddin Ebu Amr Osman b. Ömer

Müstensih                    :

Yaz. Tarihi                   :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 240×160 – 155×110 mm.

Satır sayısı                   : 17

Yaprak sayısı              : 92

Kağıt çeşidi                  :

Cilt özelliği                    : Sırtı meşin, ebrulu, mukavva cilt.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4847

Adı                                : Haşiye Ala Usuli’l-Fıkh

Müellifi                         : Muhammed b. Muhammed b. Nasr

Müstensihi                   : Muhammed b. Ebu Mansur b. El-Hasan

Tarihi                            : 692 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 180×140 –140×115 mm.

Satır sayısı                   : 20

Yaprak sayısı              : 86

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Yeşil renkli mukavva

 

 

 1. Demirbaş no. : 4857

Adı                                : İhyau Ulumiddin

Müellifi                         : Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed el -Gazali

Müstensihi                   :

Tarihi                            : 689 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 230×165 – 160×120 mm.

Satır sayısı                   : 19

Yaprak sayısı              : 347 (Baştan 184 yaprağı yok)

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Siyah tam meşin, dairevi şemseli, miklepli, şirazeli, selçuki

 

Not: Eserin başından 184 yaprak ve cilt kapakları alınmış olup, son kısmı yerinde bırakılmıştır.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4859/1

Adı                                : Kitabu’l-Esfar

Müellifi                         : Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ali

Müstensihi                   :

Tarihi                            :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 240×165 – 185×110 mm.

Satır sayısı                   : 17

Yaprak sayısı              : 1-38b

Kağıt çeşidi                  :

Cilt özelliği                   : Meşin dairevi şemseli, miklepli, Selçuki, dağınık cilt.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4859/2

Adı                                : Kelamu’l-Abadile fi’l-Hakaik bi el- Sinne

Müellifi                        : Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ali

Müstensihi                   :

Tarihi                           :          

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 240×165 – 185×110 mm.

Satır sayısı                  :

Yaprak sayısı             :

Kağıt çeşidi                 :

Cilt özelliği                 : Meşin dairevi şemseli, miklepli, selçuki, dağınık cilt.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4861

Adı                                : Tenezzüli’l-Emlak fi Harekati’l-Eflak

Müellifi                         : Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ali

Müstensihi                   : Süleyman el-Hüseyin el-Belhi

Yazım Tarihi               : 1275 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 237×158 –177×112 mm.

Satır sayısı                   : 15

Yaprak sayısı              : 122

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, şemseli, şirazeli

 

 1. Demirbaş no. : 4865

Adı                                : Miftahu’l-Gayb

Müellifi                         : Sadreddin Muhammed b. İshak el-Konevi

Müstensihi                   : Yusuf b. Ahmed

Tarihi                            : 672 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 210×165 –125×110 mm.

Satır sayısı                   : 13

Yaprak sayısı              : 91

Kağıt çeşidi                  :

Cilt özelliği                   : Selçuki

 

 1. Demirbaş no. : 4867/1

Adı                                : Fıkıh (Kitabün-Nefahat el-İlâhiyye)

Müellifi                         : Sadreddin Konevi

Müstensihi                   : Tevakkul b. Ali b. Abdullah b. Seyfeddin el-Hilali

Tarihi                            : 844 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 180×130 –bb mm.

Satır sayısı                   : bb.

Yaprak sayısı              : 85

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, selçuki cilt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 4867/2

Adı                                : Risaleti Ruhul Kudüs fi Menazıratün Nefs

Müellifi                        : Muhyiddin Arabi

Müstensihi                   : Tevakkul b. Ali el-Attar

Tarihi                           :

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 180×130 –bb mm.

Satır sayısı                  : bb

Yaprak sayısı             : 79

Kağıt çeşidi                 :

Cilt Özelliği                                : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, selçuki cilt.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4867/3

Adı                                : Aklat al-Mustavfirat

Müellifi                        : Muhyiddin Arabi

Müstensihi                   : Tevakkul b. Ali el-Attar

Yaz.Tarihi                  : 848 H.

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 180×130 –bb mm.

Satır sayısı                  : bb

Yaprak sayısı             : 25

Kağıt çeşidi                 :

Cilt Özelliği                                : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, selçuki cilt.

 

 1. Demirbaş no. : 4868/1

Adı                                : Fazlu’s-Saadeti’t-Tevhid

Müellifi                         : Sadreddin Konevi Muhammed b. İshak

Müstensihi                   :

Yaz. Tarihi                   :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Eski Nesih

Ebadı                            : 245×160 –180×120 mm.

Satır sayısı                   : 9

Yaprak sayısı              : 1-23 a.

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, şemseli cilt.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4868/5

Adı                                : Kitabu Tacût Teracim fi İşareti’l-İlm

Müellifi                        : Muhyiddin Arabi

Müstensihi                   :

Yaz. Tarihi                 : 617 H.

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 245×160 –185×120 mm.

Satır sayısı                  : 17

Yaprak sayısı             : 31

Kağıt çeşidi                 :

Cilt Özelliği                                : Kahverengi tam meşin, şemseli cilt.

 

 

 

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 4868/6

Adı                                : Kitabu’ş-Şevahid

Müellifi                        : Muhyiddin Arabi

Müstensihi                   :

Yaz. Tarihi                 :

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 245×160 –185×120 mm.

Satır sayısı                  : 17

Yaprak sayısı             : 12

Kağıt çeşidi                 :

Cilt Özelliği                                : Kahverengi tam meşin, şemseli cilt.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4868/7

Adı                                : Şi’r

Müellifi                        : Muhyiddin Arabi

Müstensihi                   :

Yaz. Tarihi                 :

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 245×160 –185×120 mm.

Satır sayısı                  : bb

Yaprak sayısı             : 1

Kağıt çeşidi                 :

Cilt Özelliği                                : Kahverengi tam meşin, şemseli cilt.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4868/8

Adı                                : Kitabu’l-Celâle

Müellifi                        : Muhyiddin Arabi

Müstensihi                   :

Yaz. Tarihi                 : 615 H.

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 245×160 –195×120 mm.

Satır sayısı                  : 18

Yaprak sayısı             : 7

Kağıt çeşidi                 :

Cilt Özelliği                                : Kahverengi tam meşin, şemseli cilt.

 

 1. Demirbaş no. : 4868/9

Adı                                :Kitabu’l-Ezel

Müellifi                        : Muhyiddin Arabi

Müstensihi                   :

Yaz. Tarihi                 : 615 H.

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 245×160 –195×120 mm.

Satır sayısı                  : 18

Yaprak sayısı             : 7

Kağıt çeşidi                 :

Cilt Özelliği                                : Kahverengi tam meşin, şemseli cilt.

 

 

 

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 4894

Adı                                : Kitabu’ş-Şehab fi’l-Emsal ve’l-Adab

Müellifi                         : Kanzi Ebu Abdullah al-Kazai

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Kufi

Ebadı                            : 190×140 –145×95 mm.

Satır sayısı                   : bb

Yaprak sayısı              : 50

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Sırtı meşin siyah bez cilt.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4900

Adı                                : el-Mustaksa fi’l-Emsal

Müellifi                         : Car-Allah Ebu’l Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri

Müstensihi                   :

Tarihi                            : 604 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 210×150 –160×100 mm.

Satır sayısı                   : bb.

Yaprak sayısı              : 331

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi meşin, gömme şemseli, miklepli mahfazalı cilt.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4901

Adı                                : Resailü Sahibiye

Müellifi                         : Ebi’l-Feth Nasrullah b. Muhammed

Müstensihi                   :

Yazım Tarihi               :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 160×120 –100x75mm.

Satır sayısı                   : 11

Yaprak sayısı              : 122

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Koyu kahverengi meşin, şemseli, miklepli, şirazeli cilt.

 

 1. Demirbaş no. : 4904

Adı                                : Kifayetü’l-Katib ve Nihayetü’r-Ragıb

Müellif                          : Cemaleddin Ebu’l-Feth Mesut b. Memdud ibn Said

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 240×170 –bb mm.

Satır sayısı                   : bb

Yaprak sayısı              : 211

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, şemseli, miklepli, şirazeli selçuki

 

 

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 4905/1

Adı                                : Divan-ı Ebu’l-Hasan et-Tehami

Müellifi                         : Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed

Müstensihi                   :

Tarihi                            : 589 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 180×125 –125×90 mm.

Satır sayısı                   : 13

Yaprak sayısı              : 94

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi meşin, ebrulu mukavva cilt.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4905/2

Adı                                : Ziyadet min al-Mevakıf

Müellifi                        : An-Miğari Muhammed Abdulcabbar b. al-Hasan

Müstensihi                   :

Tarihi                           : 359 H.

Yazıldığı yer              : Basra

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 180×125 –115×90 mm.

Satır sayısı                  : bb

Yaprak sayısı             : 46

Kağıt çeşidi                 :

Cilt Özelliği                                : Kahverengi meşin, ebrulu mukavva cilt.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4913/1

Adı                                : Haşiyet Ala Şerh-i Şafiyet

Müellifi                         :

Müstensihi                   :

Tarihi                            :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 245×160 –155×120 mm.

Satır sayısı                   : 15

Yaprak sayısı              : 140

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Sırtı meşin mukavva cilt.

Not: Cildi yerinde bırakılmış, çalınmamıştır.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4913/2

Adı                                : Es-Safiye (İlmüsarf)

Müellifi                        : İbn Hacib Cemaleddin Ebu Amr Osman b.Ömer

Müstensihi                   :

Tarihi                           : 694 H.

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 245×160 –155×120 mm.

Satır sayısı                  : 15

Yaprak sayısı             : 38

Kağıt çeşidi                 :

Cilt Özelliği                   : Sırtı meşin mukavva cilt.

 

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 4914/1

Adı                                : Usulu’n-Nahv ve’s-Sarf

Müellifi                         : Fahreddin Muhammed b. el-Hatip

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Mağribi

Ebadı                            : 250×160 – 170×100 mm.

Satır sayısı                   : 19

Yaprak sayısı              : 121

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Tam meşin mıklepli şirazeli, şemseli

 

 1. Demirbaş no. : 4914/2

Adı                                : Usul es-Sarf

Müellifi                        : Abdul Abbas

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                  : 694 H.

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 250×160 – 110×105 mm.

Satır sayısı                  : 19

Yaprak sayısı             : 69

Kağıt çeşidi                 :

Cilt Özelliği                                : Tam meşin mıklepli şirazeli, şemseli

 

 

 1. Demirbaş no. : 4935

Adı                                : Mufassal fi’n-Nahv

Müellifi                         : Car-Allah Ebu’l Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri

Müstensihi                   :

Tarihi                            :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 249×187 –135×90 mm.

Satır sayısı                   : 13

Yaprak sayısı              : 169

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, dairevi  şemseli, zencirekli selçuki

 

 

 1. Demirbaş no. : 4980

Adı                                : Şerh el-Kanun fi’t-Tıb

Müellifi                         : Fahreddin Muhammed b. Ömer er-Razi

Müstensihi                   :

Tarihi                            : 621 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 240×165–185×120 mm.

Satır sayısı                   : 19

Yaprak sayısı              : 86

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, şemseli, miklepli, zencirekli, şirazeli,selçuki

 

 

 

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 4983

Adı                                : Tezkiratü İbn Baytar fi’t-Tıb

Müellifi                         : İbni Baytar Ziyaeddin Abdullah b. Ahmed el-Maliki

Müstensihi                   :

Tarihi                            : 723 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 230×130 –bb mm.

Satır sayısı                   : bb

Yaprak sayısı              : 79

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Siyah tam meşin, şemseli, miklepli.

 

 

 1. Demirbaş no. : 4984

Adı                                : Kanunu fi’t-Tıp

Müellifi                         : Tabib al-A’yün b.A’yün al-Mısrî

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 250×160 –190×110 mm.

Satır sayısı                   : 21

Yaprak sayısı              : 412

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, dairevi, şemseli, miklepli, şirazeli, selçuki

 

 

 1. Demirbaş no. : 4986

Adı                                : Muhacca el-Beyda

Müellifi                         : Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                    : 600 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 250×170 –175×105 mm.

Satır sayısı                   : 19

Yaprak sayısı              : 163

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, miklepli

 

 

 1. Demirbaş no. : 4991

Adı                                : Kitap al-Akaid fi’l-Hakayık fi İşaret

Müellifi                         : Şemseddin b. Abdurrahman b.Mervan b.Salim al-Mısri

Müstensihi                   :

Tarihi                            :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 255×160 –195×125 mm.

Satır sayısı                   : 21

Yaprak sayısı              : 145

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, şirazeli

 

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 4997

Adı                                : Rebiü’l-Ebrar ve Nususü’l-Ahbar

Müellifi                         : Car-Allah Ebu’l Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 250×180 –175×120 mm.

Satır sayısı                   : 19

Yaprak sayısı              : 209

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kırmızı meşin miklepli, şirazeli, ebrulu

 

 

 1. Demirbaş no. : 4998

Adı                                : Rebiü’l-Ebrar veNususü’l-Ahbar

Müellifi                         : Car-Allah Ebu’l Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 250×180 –175×120 mm.

Satır sayısı                   : 19

Yaprak sayısı              : 202

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kırmızı meşin, miklepli, şirazeli, ebrulu

 

 

 1. Demirbaş no. : 5002/1

Adı                                : Şerh Mulahhas fi’l-Hey’e

Müellifi                         : Kadı-Zade Rumi, Selahaddin Musa b. Muhammed

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                    : 1088 H/1677M

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Ta’lik

Ebadı                            : 195×110 –120×60 mm.

Satır sayısı                   : 21

Yaprak sayısı              : 74

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Yeşil bez kılıflı tam meşin kaplı ıslampajlı mıklepli

 

 

 1. Demirbaş no. : 5008

Adı                                : el-Fasih

Müellifi                         : Ebu’l-Abbas Ahmed b. Yahya

Müstensihi                   :

Yaz. Tarihi                   :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 185×170 –150×140 mm.

Satır sayısı                   : 13

Yaprak sayısı              : 43

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   :Kahverengi tam meşin, şemseli, şirazeli, miklepli

 

 

 

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 5009

Adı                                : Et-Tezkiretü’l-Hereviye

Müellifi                         : Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed al-Herevi

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                    : 1506 M.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 170×125 –110×80 mm.

Satır sayısı                   : 7

Yaprak sayısı              : 53

Kağıt çeşidi                  :

Cilt özelliği                   : Kahverengi meşin, çeharkuşe ebru kaplı.

 

 

 1. Demirbaş no. : 5010

Adı                                : Kitab-ı İsfehani

Müellifi                         : Şemseddin Mahmud b. Abdurrahman al-İsfahani

Müstensihi                   : Ebu’l-Hay Muhammed b. İbrahim

Tarihi                            : 881 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 170×125-125×95 mm.

Satır sayısı                   : 21

Yaprak sayısı              : 224

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, şemseli, miklepli, şirazeli, selçuki

 

 

 1. Demirbaş no. : 5012

Adı                                : el-Makamat

Müellifi                         : Ebu Muhammed Kasım b. Ali el-Hariri

Müstensihi                   : Muhammed ed-Devvani al-Bağdadi

Tarihi                            : 1114 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 245×160–175×100 mm.

Satır sayısı                   : 15

Yaprak sayısı              : 183

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Yeşil bez kaplı, miklepli, şirazeli, mahfazalı, tam meşin

 

 

 1. Demirbaş no. : 5027

Adı                                : Kenzü’l-Meani fi Şerhi Hırzi’l-Emani

Müellifi                         : Burhaneddin İbrahim Ömer el-Caberi

Müstensihi                   :

Tarihi                            :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 260×175 –200×130 mm.

Satır sayısı                   : 29

Yaprak sayısı              : 146

Kağıt çeşidi                  :

Cilt özelliği                    : Yeşil bez kaplı mahfazalı

 

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 5030

Adı                                : es-Seyf’l-Meslu’l-ala min Sebbi’r-Resul

Müellifi                         : Takküyddin Ebi’l-Hasan Ali b. Abdülkaf el-Kufi

Müstensihi                   :

Tarihi                            :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 250×180 –185×140 mm.

Satır sayısı                   : 19

Yaprak sayısı              : 80

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, gömme şemseli, miklepli.

 

 

 1. Demirbaş no. : 5032

Adı                                : eş-Şifa-i Şerif

Müellifi                         : Ebu’l-Fazl İyaz b. Musa el-Yahsibi

Müstensihi                   : Muhammed b. Ahmed

Tarihi                            : 795 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 255×180 –190×125 mm.

Satır sayısı                   : 19

Yaprak sayısı              : 287

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Tam meşin üzerine yeşil bez kaplı, miklepli, şemseli

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 5033

Adı                                : Tavzih ma Hafi mine’l-Fazi’ş-Şifa

Müellifi                         : Şemseddin Muhammed el-Hicazi

Müstensihi                   :

Tarihi                            : 859 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 260×175 –200×135 mm.

Satır sayısı                   : 25

Yaprak sayısı              : 57

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kırmızı meşin, zencirekli, miklepli

 

 

 1. Demirbaş no. : 5034

Adı                                : el-Camiu’s-Sahih

Müellifi                         : Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhari

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 265×170 –180×120 mm.

Satır sayısı                   : 35

Yaprak sayısı              : 290

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Yeşil bez kaplı miklepli, şirazeli.

 

 

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 5059 (1.cilt)

Adı                                : el-Ahkamü’l-Kübra fi’l-Hadis

Müellifi                         : Ebu Muhammed Abdulhak b. Abdurrahman

Müstensihi                   :

Tarihi                            : 614 H.

Yazıldığı yer                               :  Malatya

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Mağribi

Ebadı                            : 260×165 –180×110 mm.

Satır sayısı                   : 15

Yaprak sayısı              : 172

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli Selçuki

 

 1. Demirbaş no. : 5060 (2.cilt)

Adı                                : el-Ahkamü’l-Kübra fi’l-Hadis

Müellifi                         : Ebu Muhammed Abdulhak b. Abdurrahman

Müstensihi                   :

Tarihi                            : 614 H.

Yazıldığı Yer               : Malatya

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Mağribi

Ebadı                            : 260×170 – 180×100 mm.

Satır sayısı                   : 15

Yaprak sayısı              : 164

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, selçuki

 

 1. Demirbaş no. : 5061 (3.cilt)

Adı                                : el-Ahkamu’l-Kübra fi’l-Hadis

Müellifi                         : Ebu Muhammed Abdulhak b. Abdurrahman

Müstensihi                   :

Tarihi                            : 614 H.

Yazıldığı Yer               : Malatya

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Mağribi.

Ebadı                            : 264×170 – 180×105 mm.

Satır sayısı                   : 15

Yaprak sayısı              : 192

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, Selçuki

 

 1. Demirbaş no. : 5062 (4.cilt)

Adı                                : el-Ahkamü’l-Kübra fi’l-Hadis

Müellifi                         : Ebu Muhammed Abdulhak b. Abdurrahman

Müstesihi                      :

Tarihi                            : 614 H.

Yazıldığı Yer               : Malatya

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Mağribi

Ebadı                            : 250×170 – 180×110 mm.

Satır sayısı                   : 15

Yaprak sayısı              : 172

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, selçuki

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 5063 (5.cilt)

Adı                                : el-Ahkamu’l-Kübra fi’l-Hadis

Müellifi                         : Ebu Muhammed Abdulhak b. Abdurrahman

Müstensihi                   :

Tarihi                            : 613 H.

Yazıldığı yer                               : Malatya

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Mağribi

Ebadı                            : 262×167 – 180×100 mm.

Satır sayısı                   : 15

Yaprak sayısı              : 206

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, selçuki

 

 

 1. Demirbaş no. : 5064 (6.cilt)

Adı                                : el-Ahkamu’l-Kübra fi’l-Hadis

Müellifi                         : Ebu Muhammed Abdulhak b. Abdurrahman

Müstensihi                   :

Tarihi                            : 613 H.

Yazıldığı yer                               : Malatya

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Mağribi

Ebadı                            : 260×170 – 180×100 mm.

Satır sayısı                   : 15

Yaprak sayısı              : 195

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, dairevi  şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, selçuki

 

 1. Demirbaş no. : 5071 (1.cilt)

Adı                                : el-Keşf fi Esmai’r-Rical

Müellifi                         : Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                    : 731 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 250×180 – bb mm.

Satır sayısı                   : bb

Yaprak sayısı              : 206

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, miklepli, selçuki

 

 1. Demirbaş no. : 5073

Adı                                : Esmaü’s-Sahabe

Müellifi                         :

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 255×170 – bb mm.

Satır sayısı                   : bb

Yaprak sayısı              : 118

Kağıt çeşidi                  :

Cilt özelliği                   : Sırtı siyah meşin cilt.

 

 

 

 

 

 

 1. Demirbaş no. : 5075

Adı                                : Ma’arif Fi’t-Tarih

Müellifi                         : İbn Kuteybe Ebu Muhammed

Müstensih                    : Mahmud  b. Muhammed

Yaz.Tarihi                    : 637 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 263×180 – 190×120 mm.

Satır sayısı                   : 16

Yaprak sayısı              : 231

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, dairevi  şemseli, zencirekli, şirazeli, selçuki

 

 

 1. Demirbaş No. : 5084

Adı                               : Kitab Şerhu’l- Esma

Müellifi                         : İbn Burrican Ebi Hükm Abdusselam

Müstensihi                  : Muhammed b.Abdullah el Konevi

Tarihi                            : 667H/1268M

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 255X175 -180X120 mm.

Satır Sayısı                  : 19

Yaprak Sayısı             : 383

Kağıt Çeşidi :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam  meşin, dairevi şemseli, zencirekli, şirazeli, selçuki, mıklebli

 

 

 1. Demirbaş No. : 5235

Adı                               : Mesabihu Şerif

Müellifi                         : Hüseyin b.Mesud el-Ferrari el-Bağavi

Müstensihi                  : Muhammed b.Abduhayr b.Abdulvahid

Tarihi                            : 746 H.

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                  : Nesih

Ebadı                            : 320X240 – 215X160 mm.

Satır Sayısı                  : 19

Yaprak Sayısı             : 264 (1b-2a ile 263b-264a tezhiplidir.)

Kağıt Çeşidi :

Cilt Özelliği                   : Tam meşin kaplı, miklepli, şirazeli, yeşil bez kaplı

 

 

 1. Demirbaş No. : 5251

Adı                                 : A’lamu’n-Nübüvvet

Müellifi                         : Ebu’l Hasan Ali b. Muhammed el-Mağverdi

Müstensihi                  : Abdülaziz b.Osman b.Ebu Bekr el-Mağribi

Tarihi                            : 556 H.

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                 : Nesih

Ebadı                            : 255X162 – 190X120 mm.

Satır Sayısı                : 22

Yaprak Sayısı             : 107

Kağıt Çeşidi :

Cilt Özelliği                   : Tam meşin, miklepli, şirazeli

 

 

 

 1. Demirbaş No. : 5265

Adı                                 : Kitabu’l – İfham li ma fi’l-Buhari Mine’l – İbham

Müellifi                         : Celaleddin Ebu’l-Fazl Abdurahman el-Belkımi

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                 : Nesih

Ebadı                            : 270X180 – 180X130 mm.

Satır Sayısı                : 21

Yaprak Sayısı             : 134 (1.sahife tezhipli)

Kağıt Çeşidi :

Cilt Özelliği                   : Tam meşin kaplı, şirazeli, şemseli

 

 

 1. Demirbaş No. : 5291

Adı                                 : Garibeyn (Garibü’l Kur’an Ve’l-Hadis)

Müellifi                         : Ebu Ubeyd Ahmed b.Muhammed el-Herevi

Müstensihi                    :

Tarihi                            : 514 H.

Yazıldığı yer                               :  Humus

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 313X235 – 255X180 mm.

Satır Sayısı                  : 25

Yaprak Sayısı             : 338

Cilt Özelliği                   : Tam meşin, miklepli, şemseli, şirazeli.

 

 

 1. Demirbaş No. : 5296

Adı                                 : Tabsıratül-Edille

Müellifi                         : Ebu’l Mu’in Meymun b. Muhammed en-Nesefi

Müstensihi                    :

Tarihi                            : 775 H.

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 275X190-210X140 mm.

Satır Sayısı                  : 25

Yaprak Sayısı             : 1+331

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt Özelliği                   : Tam meşin, miklepli,şemseli, şirazeli

 

 

 

 1. Demirbaş No. : 5422 (1.cilt)

Adı                                 : Nihayetü’l-Müctehid Kifayetü’l- Muktasıd

Müellifi                         : Muhammed b. el-Velid b. Muhammed b. Rüşd

Müstensihi                    :

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Mağribi

Ebadı                            : 285X195-210X135 mm.

Satır Sayısı                  : 23

Yaprak Sayısı             : 192

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt Özelliği                   : Dağınık

 

 

 

 

 

 

 1. Demirbaş No. : 5423 (2.cilt)

Adı                                 : Nihayetü’l- Müctehid Kifayetü’l- Muktasıd

Müellifi                         : Muhammed b. el-Velid b. Muhammed b. Rüşd

Müstensihi                    :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Mağribi

Ebadı                            : 285X195-215X135 mm.

Satır Sayısı                  : 23

Yaprak Sayısı             : 186

Kağıt Çeşdi                  :

Cilt Özelliği                   : Tam meşin, miklepli, şemseli, şirazeli

 

 

 1. Demirbaş No. : 5438

Adı                                 : Kur’an-ı Kerim

Müellifi                         :

Müstensihi                    :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Sülüs ve nesih

Ebadı                            : 260X190- 210X140 mm.

Satır Sayısı                  : b.b (başka başka)

Yaprak Sayısı             : 172

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt Özelliği                   : Tam meşin, miklepli, şemseli ,şirazeli

 

 

 1. Demirbaş No. : 5440

Adı                                 : Şifaü’l-Alil fi’l-Kaza ve’l- Kader ve’l- Hikme ve’t-Talil

Müellifi                         : Ebu Abdullah Muhammed b. Ebu Bekr el -Cezvi

Müstensihi                    :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 255X170- 180X120 mm.

Satır Sayısı                  : 23

Yaprak Sayısı             : 325

Cilt Özelliği                   : Tam meşin , miklepli, şirazeli.

 

 

 1. Demirbaş No. : 5453

Adı                                 : Silsilename

Müellifi                         :

Müstensihi                    :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih kırması

Ebadı                            : 305X210 – bxb mm.

Satır Sayısı                  : b.b

Yaprak Sayısı             : 111

Cilt Özelliği                   : Dağınık.

 

 

 

 

 

 

 1. Demirbaş No. : 5490

Adı                                 : Şerhu Divanı Ebi’t-Tayyib el-Mütenebbi

Müellifi                         : Ebu’l Feth Osman b.Cinni en-Nahvi

Müstensihi                    :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 265X187– 195X140 mm.

Satır Sayısı                  : 23

Yaprak Sayısı             : 225

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt Özelliği                   : Tam meşin, şemseli,şirazeli, Selçuki

 

 

 1. Demirbaş No. : 5491(2.cilt)

Adı                                 : Şerhu Divan-ı Ebi’t-Tayyib el -Mütenebbi

Müellifi                         : Ebu’l-Feth Osman b.Cinni en-Nahvi

Müstensihi                    :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 265X185 – 190X130 mm.

Satır Sayısı                  : 22

Yaprak Sayısı             : 238

Cilt Özelliği                   : Tam meşin , şemseli, şirazeli, selçuki

 

 

 1. Demirbaş No. : 5492 (3.cilt)

Adı                                 : Şerhu Divan-ı Ebi’t -Tayyib el -Mütenebbi

Müellifi                         : Ebu’l-Feth Osman b.Cinni en-Nahvi

Müstensihi                    :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 265X185 – 205X130 mm.

Satır Sayısı                  : bb.

Yaprak Sayısı             : 256

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Tam meşin , şemseli, şirazeli, selçuki

 

 

 1. Demirbaş No. : 5494 (3.cilt)

Adı                                 : Rebiu’l-Ebrar ve Nususü’l-Ahbar

Müellifi                         : Car-Allah Ebu’l Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri

Müstensihi                    :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                 : Arapça-Nesih

Ebadı                            : 265X190 – 185X125 mm.

Satır Sayısı                  : 19

Yaprak Sayısı             : 194

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt Özelliği                   : Sırtı  ve kenarları meşin, kağıt kaplı miklepli, şirazeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Demirbaş No. : 5501

Adı                                 : Divan-ı Şeyhu’l-Ekber

Müellifi                         : Şeyhü’l Ekber Muhyiddin İbn el-Arabi

Müstensihi                    :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Mağribi

Ebadı                            : 255X170 – 195X115 mm.

Satır Sayısı                  : 25

Yaprak Sayısı             : 235

Cilt Özelliği                   : Tam meşin,  şemseli, şirazeli.

 

 

 

 1. Demirbaş No. : 5502 (2.cilt)

Adı                                 : Divan-ı Şeyhü’l – Ekber

Müellifi                         : Şeyhü’l-Ekber Muhyied-din ibn el-Arabi

Müstensihi                    :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Mağribi

Ebadı                            : 255X170 – 195X115 mm.

Satır Sayısı                  : 25

Yaprak Sayısı             : 201

Cilt Özelliği                   : Tam meşin , şemseli, şirazeli.

 

 

 1. Demirbaş No. : 5536

Adı                                 : Kitabı’n-Nebat min Kitabü’ş-Şifa

Müellifi                         : İbn Sina Ebu Ali el-Hüseyin b.Abdullah

Müstensihi                    :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 258X175 – 175X110 mm.

Satır Sayısı                  : 18

Yaprak Sayısı             : 222

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt Özelliği                   : Sırtı meşin, kağıt kaplı, şirazeli.

 

 

 1. Demirbaş No. : 5544/1

Adı                                 : el -İşaret Ve’t -Tenbihat Fi’l-Mantık

Müellifi                         : İbn Sina Ebu Ali el-Hüseyin b.Abd Allah

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                    :

Tarihi                            : 630 H.

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 255X170 – 205X135 mm.

Satır Sayısı                  : 19

Yaprak Sayısı             : 58

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt Özelliği                   : Tam meşin , miklepli, şemseli, şirazeli.

 

 

 

 

 1. Demirbaş No. : 5544/2

Adı                                 : Metn-i Hikmet al-İşrak

Müellifi                        : Şahabeddin Ebu’l-Feth Mahyab Habaşi es-Sühreverdi

Müstensihi                   : Hasan

Yaz.Tarihi                   :

Tarihi                           : 640 H.

Dili                                : Arapça

Yazı Çeşidi                  : Nesih

Ebadı                            : 255X170 – 180X115 mm.

Satır Sayısı                  : 25

Yaprak Sayısı            : 63

Kağıt Çeşidi                                :

Cilt Özelliği                                : Tam meşin, miklepli, şemseli, şirazeli.

 

 

 1. Demirbaş No. : 5545

Adı                                 : Miftahu’l-Ulum

Müellifi                         : Ebu Yakub Yusuf b.Ebu Muhammed b.Ali es-Sekkaki

Müstensihi                    : Behzad b.Ali

Tarihi                            : 671 H.

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 260X180 – 180X125 mm.

Satır Sayısı                  : 19

Yaprak Sayısı             : 298

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt Özelliği                   : Tam meşin kaplı, , miklepli, şemseli, şirazeli.

 

 

 1. Demirbaş No. : 6623

Adı                                 : Divan-ı Nevai  Nevadirü’ş-Şebab

Müellifi                         : Ali Şir Nevai

Müellifi                         :

Müstensihi                    :

Tarihi                            :

Dili                 : Türkçe – Urduca

Yazı Çeşidi                   : Talik

Ebadı                            : 280X175 – 189X110 mm.

Satır Sayısı                  : 15

Yaprak Sayısı             : 240 (1b-2a, 83b başlığı, 130b başlığı, 172b başlığı nefis tezhipli. )

Cilt Özelliği                   : Tam meşin kaplı, şirazeli, yaldız şemseli, miklepli,

 

 

 1. Demirbaş No. : 6626

Adı                                 : Kur’an-ı Kerim

Müellifi                         :

Müstensihi                    : Ebu’l-Fevz b. Abdü’l-Halik el Mısri

Tarihi                            : 536 H.  (1141 M.)

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Kufi

Ebadı                            : 402X264-295X165 mm.

Satır Sayısı                  : 21

Yaprak Sayısı             : 219 (1b ve  2a  kenar ve başlıklar  secavend işaretleri ve sure başları tezhiplidir.  )

Cilt Özelliği                   : Tam meşin kaplı, şemseli,  şirazeli , miklepli, üzeri yeşil bez kılıflı.

 

 

 

 

 

 

 1. Demirbaş No. : 6690

Adı                                 : Kitab at-Tuhfat aş- Şarifat fi’l-Fıkh

Müellifi                         : Şemseddin Muhammed b. Muhammed

Müstensihi                    : Şemseddin Muhammed b. Muhammed

Tarihi                            : 785 H.

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 163X118- 115X80 mm.

Satır Sayısı                  : 13

Yaprak Sayısı             : 108

Cilt Özelliği                   : Tam meşin kaplı, , şemseli,şirazeli cilt, miklepli

 

 

 1. Demirbaş No. : 6694

Adı                                 : Şarh al-Lübab

Müellifi                         : Kutbeddin Muhammed b. Muhammed b. Mesud b.Mahmud b.Abi’l-Fath es- Sayrani

Müstensihi                    : Nasır b. Ahmed b. Hasan

Tarihi                            : 732 H.

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                  : Nesih

Ebadı                            : 174X144- 144X107 mm.

Satır Sayısı                  : 19

Yaprak Sayısı             : 267

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt Özelliği                   : Fersude.

 

 1. Demirbaş No. : 6708/1

Adı                                 : Hülasatu’l-Abhas fi şarh Nahci’l-Kıraat as-Selas

Müellifi                         : Ebu  Muhammed İbrahim b. Ömer el-Caberi

Müstensihi                    :

Tarihi                            :

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 180X136- 122X85 mm.

Satır Sayısı                  : 17

Yaprak Sayısı             : 153

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt Özelliği                   : Fersude Meşin.

 

 1. Demirbaş No. : 6708/2

Adı                                 : Fıkıh

Müellifi                        :

Müstensihi                   :

Tarihi                           :

Dili                                : Arapça

Yazı Çeşidi                  : Nesih

Ebadı                            : 180X136- 135X92 mm.

Satır Sayısı                  : 19

Yaprak Sayısı            : 13

Kağıt Çeşidi                                :

Cilt Özelliği                                : Fersude Meşin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Demirbaş No. : 6708/3

Adı                                 : Zad ar-Raşad Fi’l-Hıfaf Bayn Ahl al-Adad

Müellifi                        : Ebu Abd Allah Muhammed b.Ahmed b.al-Hüseyni al-Musili

Müstensihi                   :

Tarihi                           : 866 H.

Dili                                : Arapça

Yazı Çeşidi                  : Nesih

Ebadı                            : 180X136- 125X95 mm.

Satır Sayısı                  : 15

Yaprak Sayısı            : 7

Kağıt Çeşidi                                :

Cilt Özelliği                                : Fersude meşin.

 

 

 1. Demirbaş No. : 6708/4

Adı                                 : Kitab ad-Dürrat fi Takmilat al-Kırâ’at al-Aşarat

Müellifi                        : Şemseddin b. al-Cazari

Müstensihi                   :

Tarihi                           : 855 H.

Dili                                : Arapça

Yazı Çeşidi                  : Nesih

Ebadı                            : 180X136- 120X95 mm.

Satır Sayısı                  : 15

Yaprak Sayısı            : 10

Kağıt Çeşidi                                :

Cilt Özelliği                                : Fersude Meşin.

 

 

 1. Demirbaş No. : 6708/5

Adı                                 : Nasih Va’l-Mansuh

Müellifi                        :

Müstensihi                   :

Tarihi                           : 867 H.

Dili                                : Arapça

Yazı Çeşidi                  : Nesih

Ebadı                            : 180X136- 120X85 mm.

Satır Sayısı                  : 17

Yaprak Sayısı            : 45

Kağıt Çeşidi                                :

Cilt Özelliği                                : Fersude Meşin.

 

 

 • Demirbaş No. : 6708/6

Adı                                 : Fetava-i Yahya

Müellifi                        : Muhyeddin Ebu Zekeriya Yahya

Müstensihi                   :

Tarihi                           :

Dili                                : Arapça

Yazı Çeşidi                  : Nesih

Ebadı                            : 180X136- 140×100 mm.

Satır Sayısı                  : 15

Yaprak Sayısı            : 82

Kağıt Çeşidi                                :

Cilt Özelliği                                : Fersude Meşin.

 

 

 

 

 • Demirbaş No. : 6741

Adı                                 : Kitabı Tefsir-i Garibu’l- Kur’an

Müellifi                         : Ebu Muhammed Abdullah b. Muslim el- Kuteybi

Müstensihi                    : Muhammed b. İbrahim el- Erdebili

Tarihi                            : 566 H.

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 195X153-152X105 mm.

Satır Sayısı                  : 10

Yaprak Sayısı             : 297

Cilt Özelliği                   : Fersude

 

 

 

 • Demirbaş No. : 6742

Adı                                 : Kitabu’l-İzah fi Şerhi’l- Makamat

Müellifi                         : Nasır b. Abdusseyid el-Mutarrızi

Müstensihi                    : Ali b. Şah b. İsmail

Tarihi                            : 681 H.

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih kırması

Ebadı                            : 189X150-132X102 mm.

Satır Sayısı                  : 17

Yaprak Sayısı             : 265

Cilt Özelliği                   : Sırtı ve kenarları meşin kağıt kaplı, miklepli, şirazeli

 

 

 

 • Demirbaş No. : 6779

Adı                                 : Nevadiru’l-Usul fi Mağrifeti Ahbari’r -Resul

Müellifi                         : Ebu Abdullah Muhammed b.Ali Hasan b. Basir al-Muazzin al-Hakim at-Tirmizi

Müstensihi                    : Muhammed b. Hasan

Tarihi                            : 600 H.

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                  : Nesih

Ebadı                            : 230X145-183X118 mm.

Satır Sayısı                  : 23

Yaprak Sayısı             : 271

Cilt Özelliği                   : Tam meşin  , miklepli,  şirazeli.

 

 

 

 • Demirbaş No. : 6782

Adı                                 : Makamatü’l- Hariri

Müellifi                         : Ebu Muhammed Kasım b. Ali el-Hariri

Müstensihi                    : Musa b. Halil Kırşehri

Tarihi                            : 711 H.

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 242X168- 157X104 mm.

Satır Sayısı                  : 15

Yaprak Sayısı             : 121

Cilt Özelliği                   : Sırtı meşin

 

 

 

 

 

 

 • Demirbaş No. : 6800

Adı                                 : Hidayetu’r-Rivaye ila Tahrici’l Mesabih el-mişkat

Müellifi                         : İbn-i Hacer el Askalani Ebu’l- Fazl Ahmed b.Ali

Müstensihi                    :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 242X159-186×128 mm.

Satır Sayısı                  : 29

Yaprak Sayısı             : 135

Cilt Özelliği                   : Tam meşin kaplı geometrik motifli.

 

 

 • Demirbaş No. : 6801

Adı                                 : Tesdid fi Şerhi’l-Temhid

Müellifi                         : Hüsameddin el-Üstünabi

Müstensihi                    : Muhammed b.Muammer

Yaz.Tarihi                    : 552 H.

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih kırması

Ebadı                            : 243X168-bb mm.

Satır Sayısı                  : bb

Yaprak Sayısı             : 153

Cilt Özelliği                   : Tam meşin  kaplı, şemseli, miklepli, şirazeli

 

 

 • Demirbaş No. : 6804 (4.cilt)

Adı                                 :  Sahih al-Buhari Cami’as-Sahih

Müellifi                         :  Buhari Ebu Abdullah Muhammed b.İsmail

Müstensihi                    : Muhammed b. Muammer

Tarihi                            : 552 H.

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Nesih kırması

Ebadı                            : 230X125-173X94 mm.

Satır Sayısı                  : 21

Yaprak Sayısı             : 258

Cilt Özelliği                   : Tam meşin.

 

 

 

 

 • Demirbaş No. : 6809

Adı                                :  Kitabu’t-tahkik Şerhu’l-Ahyeski

Müellifi                         :  Abd el-Aziz b. Ahmed el Buhari

Müstensihi                   :

Tarihi                            :

Dili                 : Arapça

Yazı Çeşidi                  : Nesih

Ebadı                            : 255X178-190X133mm.

Satır Sayısı                  : 23

Yaprak Sayısı             : 344

Cilt Özelliği                   : Tam meşin, miklepli cilt

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Demirbaş no. : 6827

Adı                                 : Kevakibu’d-Dirari fi Şerhi’l-Buhari

Müellifi                         : Şemseddin Muhammed b. Yusuf b. Ali el-Kirmani

Müstensihi                    : Şemseddin b. Abd el-Melek b. Abd el-Hadi

Tarihi                            : 783 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Nesih

Ebadı                            : 270×180 – 200×130 mm.

Satır sayısı                   : 27

Yaprak sayısı              : 376

Cilt özelliği                    : Tam meşin, miklepli, şirazeli.

 

 

 • Demirbaş no. : 6838

Adı                                 : Zübdetü’l-Efkar fi Şerhi’l-Menar

Müellifi                         : Şemseddin Ebu Abdullah Nuşabadi

Müstensihi                    : Mesud b. İshak el-Mürşidi

Tarihi                            : 745 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Nesih

Ebadı                            : 260×160 –bb.mm.

Satır sayısı                   : bb.

Yaprak sayısı              : 227

Cilt özelliği                    :  Müsanna Meşin kaplı, şemseli, miklepli, şirazeli

 

 

 • Demirbaş no : 7321

Adı                                 : Kitabu Ahkami’l-Ahkam fi şerhi Ehadisi’l-Enam

Müellifi                         : Taceddin Ahmed b. Said b. Muhammed el-Halebi

Müstensihi                    :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Nesih

Ebadı                            : 257×165 – 195×130 mm.

Satır sayısı                   : 25

Yaprak sayısı              : 244

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt özelliği                    : Tam meşin, şemseli, miklepli, istampajlı, şirazeli

 

 

 • Demirbaş no. : 7326

Adı                                 : Araisu’l-Mecalis

Müellifi                         : Ebu İshak Ahmed b. Muhammed es-Salebi

Müstensihi                    : Fethi b. Şehid

Yaz.Tarihi                    :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Nesih

Ebadı                            : 265×185 – 195×130 mm.

Satır sayısı                   : 19

Yaprak sayısı              : 161  (Başı ve sonu tezhipli)

Cilt özelliği                    : Tam meşin

 

 

 

 

 

 

 

 • Demirbaş no. : 7331

Adı                                 : Kanzu’l-Me’ani fi şerhi  ırzu’l-Amani ve Vechu’t-Tahami

Müellifi                         : Burhaneddin Ebu Muhammed İbrahim b. Ömer el-Caberi

Müstensihi                    : Cemal b. Mahmud b. Ebu Said

Yaz.Tarihi                    :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Nesih

Ebadı                            : 260×170 – 195×115 mm.

Satır sayısı                   : 25

Yaprak sayısı              : 548

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt özelliği                    : Sırtı meşin,bez kaplı, şirazeli,miklepli

 

 

 • Demirbaş no. : 7344

Adı                                 : el-Leali’l-Feride fi Şerhi’l-Kaside

Müellifi                         : Ebu’l-Kasım el-Mukri eş-Şatibi

Müstensihi                    : İbrahim b. Muhammed

Tarihi                            : 656 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı Çeşidi                   : Ta’lik

Ebadı                            : 270×185 – 205×140 mm.

Satır sayısı                   : 29

Yaprak sayısı              : 256

Cilt özelliği                    : Tam meşin.

 

 

 

 • Demirbaş no. : 7345 (1.cilt)

Adı                                 : Şerhu Lamiyeti’l-Acem

Müellifi                         : Salahaddin Halil b. Aybek es-Safedi

Müstensihi                    :

Yazım Tarihi               :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Nesih

Ebadı                            : 270×180 – 205×125 mm.

Satır sayısı                   : 25

Yaprak sayısı              : 210

Cilt özelliği                    : Sırtı meşin kağıt kaplı

 

 

 • Demirbaş no. : 7346 (2.cilt)

Adı                                 : Şerhu Lamiyeti’l-Acem

Müellifi                         : Salahaddin Halil b. Aybek

Müstensihi                    :

Yazım Tarihi               :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Nesih

Ebadı                            : 255×170 – 200×120 mm.

Satır sayısı                   : 23

Yaprak sayısı              : 216

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt özelliği                   : Sırtı ve kenarı meşin, kağıt kaplı.

 

 

 

 

 

 

 • Demirbaş no. : 7459

Adı                                 : el-Makamatü’l-Edebiye

Müellifi                         : Ebi Muhammed Kasım b. Ali el-Hariri

Müstensihi                    :

Tarihi                            : 761 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Nesih

Ebadı                            : 245×180 – 185×115 mm.

Satır sayısı                   : 15

Yaprak sayısı              : 182

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt özelliği                   : Tam meşin, miklepli, şirazeli.,şemseli

 

 

 • Demirbaş no. : 7472

Adı                                 : Kitab Acaib al-Mahlukat ve Garaib al-Mavcudat

Müellifi                         : Zekeriya b. Muhammed el-Kazvini

Müstensihi                    : Ali b. Abdullah b. Hüseyin

Tarihi                            : 918 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Nesih

Ebadı                            : 258×170 – 185×105 mm.

Satır sayısı                   : 21

Yaprak sayısı              : 414

Cilt özelliği                    : Meşin.

 

 

 • Demirbaş no. : 7477

Adı                                 : Kitabu’l-Mantık

Müellifi                         : İbn Teymiye el-Mecd

Müstensihi                    :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Nesih

Ebadı                            : 248×190 – bb. mm.

Satır sayısı                   : bb. (başka başka)

Yaprak sayısı              : 256

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt özelliği                    : Sırtı meşin, kağıt kaplı, miklepli.

 

 

 • Demirbaş no. : 7485

Adı                                 : Şerhu’l-Maalim fi Usuli’l-Fıkh

Müellifi                         : İbn Telmasani Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Ali

Müstensihi                    :

Tarihi                            : 676 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Talik kırması

Ebadı                            : 260×180 – 190×120 mm.

Satır sayısı                   : 19

Yaprak sayısı              : 211

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt özelliği                    : Şemseli, tam meşin

 

 

 

 

 

 

 • Demirbaş no. : 7498

Adı                                 : Meşariu’l-Eşvak İla Meşariu’l-Uşşak

Müellifi                         : İbn an-Nuhas

Müstensihi                    : Ahmed b. Abdurrahman el-Iraki

Tarihi                            : 813 H.

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 270×181 – 185×112 mm.

Satır sayısı                   :

Yaprak sayısı              : 236 y.

Cilt özelliği                    : Sırtı meşin, kağıt kaplı, miklepli

 

 

 

 • Demirbaş no. : 7500

Adı                                 : Tarhiu Mekketi’l-Mükerreme

Müellifi                         : Ebu’l-Vahid Muhammed b. Ali b. Abdulkerim el-Arzaki

Müstensihi                    :

Tarihi                            :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Talik ve Nesih

Ebadı                            : 160×184 – 190×130 mm.

Satır sayısı                   : 17

Yaprak sayısı              : 279

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt özelliği                    : Sırtı meşin, kağıt kaplı, miklepli

 

 

 • Demirbaş no. : 7506

Adı                                 : Şerhu Divan-ı Mütenabbi

Müellifi                         : İbn Cinni

Müstensihi                    : Yusuf b. Ali b. Hasan b. İbrahim

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Nesih

Ebadı                            : 256×177 – 206×125 mm.

Satır sayısı                   : 21

Yaprak sayısı              : 307

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt özelliği                    : Sırtı meşin, kağıt kaplı, miklepli, şirazeli

 

 

 

 • Demirbaş no. : 8652

Adı                                 : Şerhu Camiu’s-Sagir

Müellifi                         : Hüsameddin Ali b. Ahmed el-Mekki er-Razi

Müstensihi                    : Abdullah

Yaz.Tarihi                    .

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Nesih

Ebadı                            : 218×152 – 170×110 mm.

Satır sayısı                   : 21

Yaprak sayısı              : I+119+I

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt özelliği                    :

 

 

 

 

 

 • Demirbaş no. : 8653/1

Adı                                 : Ankau’l-Mağri fi Mağrifeti Hatmi’l-Evliya ve Şemsi’l-Mağarib

Müellifi                         : Şeyhulekber Muhyeddin Arabi et-Tai

Müstensihi                    :

Yaz.Tarihi                    :

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                    : Nesih

Ebadı                            : 180×152 – 130×83 mm.

Satır sayısı                   : 15

Yaprak sayısı              : 19

Kağıt Çeşidi                 :

Cilt özelliği                   :

 

 

 • Demirbaş no. : 8653/2

Adı                                 : Al-Bahr al-Muhit

Müellifi                        : Ebu Yahya b. Ebi Bekr as-Sanhaci

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                   :

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 180×152 – 136×83 mm.

Satır sayısı                  : 15

Yaprak sayısı             : 41+3

Kağıt Çeşidi                :

Cilt Özelliği                                :

 

 

 • Demirbaş no. : 8653/3

Adı                                 : Al-Asrar

Müellifi                        : Şeyh al-Akbar Muhyeddin İbn al-Arabi at-Tai

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                   :

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 180×152 – 130×83 mm.

Satır sayısı                  : bb

Yaprak sayısı             : 2

Kağıt Çeşidi                :

Cilt Özelliği                                :

 

 

 • Demirbaş no. : 8653/4

Adı                                 : İnşa’ad Davair al-İhatiyyat

Müellifi                        : Şeyh al-Akbar Muhyeddin İbn al-Arabi at-Tai

Müstensihi                   :

Yaz.Tarihi                   :

Dili                                : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 180×152 – 130×83 mm.

Satır sayısı                  : 15

Yaprak sayısı             : 21

Kağıt Çeşidi                :

Cilt Özelliği                                :

 

 

 

 

 

ARAP HARFLİ ESKİ BASMA ESERLER

 

 

 

 

 

1-    Demirbaş no.               : 4027

Adı                                 : Kitabu’n-Necat Muhtasaru’ş-Şifa

Müellifi                         : İbn Sina Ebu Ali Hüseyin b.Abdullah

Basım yeri ve tarihi    : Roma-1593

Dili                                 : Arapça

Ebadı                            : Orta Boy.

Sayfa sayısı                 : 253+63

Cilt Özelliği                   : Sırtı meşin, kağıt kaplı, miklepli

 

 

2-    Demirbaş no.               : 4028

Adı                                 : Kitabı Kanuni’t-Tıp

Müellifi                         : İbn Sina Ebu Ali Hüseyin b.Abdullah

Basım yeri ve tarihi    : Roma-1593

Dili                                 : Arapça

Ebadı                            : Orta Boy.

Sayfa  sayısı                               : 9+660

Cilt Özelliği                   : Sırtı meşin,  miklepli , kağıt kaplı

 

 

3-    Demirbaş no.               : 4090

Adı                                 : Tercüme-i Ravzati’s-Sefa

Müellifi                         : Laubali Mehmed Kemali

Basım yeri ve tarihi    : İstanbul-1258

Dili                                 : Türkçe

Ebadı                            : Orta Boy.

Sayfa sayısı                 : 12+477

Cilt Özelliği                   : Tam meşin,  miklepli ,şirazeli

 

 

4-    Demirbaş no.               : 4091

Adı                                 : Tarih-i Subhi

Müellifi                         : Sami Şakir Subhi

Basım yeri ve tarihi    : İstanbul-Asır Mat.1198

Dili                                 : Türkçe

Ebadı                            : Orta Boy.

Sayfa sayısı                 : 17+575

 

 

5-    Demirbaş no.               : 4111

Adı                                 : Cihan-numa

Müellifi                         : Katib Çelebi

Basım yeri ve tarihi    : Matbaa-i Amire 1245

Dili                                 : Türkçe

Ebadı                            : Orta Boy.

Sayfa sayısı                 : 698

Cilt Özelliği                   : Tam meşin,şirazeli,miklepli

 

 

 

 

 

 

 

6-    Demirbaş no.               : 10251

Adı                                 : Tesisü’l-Mebani fi’l-Lisanı Osmani

Müellifi                         : Abdullah Basit es-Seyyid Hasan Ünsi

Basım yeri ve tarihi    : Maarif Mat. 1324

Dili                                 : Türkçe

Ebadı                            : Küçük Boy

Sayfa sayısı                 : 206

Cilt Özelliği                   : Sırtı bez mukavva

 

7-    Demirbaş no.               : 10490

Adı                                 : Hicaz Vilayeti Salnamesi

Basım yeri ve tarihi    : Hicaz Mat.

Dili                                 : Türkçe

Ebadı                            : Küçük Boy

Sayfa sayısı                : 182

Cilt Özelliği                   : Sırtı bez mukavva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONYA YUSUFAĞA KÜTÜPHANESİNDEN ÇALINAN ANCAK DAHA SONRA

BULUNARAK İADESİ YAPILAN ESERLER

 

 

1-    Demirbaş no.              : 6829 (İngiltere’de bulunarak kütüphanemize iade edilmiştir. )

Adı                                : Kitabu’l-hey’et

Müellifi                         : Müeyyib b. Bermek el-Mühendis el-Arzi el-Amiri

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 265×185 –bb. mm.

Satır sayısı                   : bb. (başka başka)

Yaprak sayısı              : 119 y.

Cilt özelliği                   : Tam meşin, şemseli, miklepli, şirazeli

 

2-    Demirbaş no.              : 4868/2 (İngiltere’de bulunarak 11.07.2003’de kütüphanemize iade edilmiştir. )

Adı                                : Kitabu’l Ba

Müellifi                         : Muhyiddin Arabi

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Eski Nesih

Ebadı                            : 245×160 –185×120 mm.

Satır sayısı                   : bb

Yaprak sayısı              : 9

Kağıt çeşidi                  :

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, şemseli cilt.

 

3-    Demirbaş no.              : 4868/3 (İngiltere’de bulunarak 11.07.2003’de kütüphanemize iade edilmiştir. )

Adı                                : Kitabu’l Hutbe

Müellifi                         : Muhyiddin Arabi

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 245×160 –185×120 mm.

Satır sayısı                   : 17

Yaprak sayısı              : 11

 

4-    Demirbaş no.              : 4868/4 (İngiltere’de bulunarak 11.07.2003’de kütüphanemize iade edilmiştir. )

Adı                                : Hilyetü’l-Ebdal

Müellifi                         : Muhyiddin Arabi

Dili                                 : Arapça

Yazı çeşidi                   : Nesih

Ebadı                            : 245×160 –185×120 mm.

Satır sayısı                   : 17

Yaprak sayısı              : 6

Cilt Özelliği                   : Kahverengi tam meşin, şemseli cilt.

 

 

Not:Ayrıca, Yusufağa Kütüphanesi demirbaş defterinde 4868/7 olarak “Şiir” adıyla kayıtlı eserin ilk iki sayfası, iade edilen 4868/2, 4868/3, 4868/4 risalelerinin yer aldığı cildin başındadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir