Yazar: <span class="vcard">Müfid Yüksel</span>

Genel Tarihe Notlarım

Genel Tarihe Notlarım

Genel Tarihe Notlarım

Tunus’ta 1071/1660-61 Tarihli Türkçe Kale Kitâbesi       بحمد الله زهی  قلعه بناسنه نيّت اولدي سفاين اهل اسلامی حراستنه رخصت اولدي كه ليمان غارالملح بر خالي منزلگاه ايكن خان…

Genel Tarihe Notlarım

Genel Tarihe Notlarım

Genel Tarihe Notlarım

Genel Tarihe Notlarım

Genel Tarihe Notlarım

Genel

Tarihe Notlarım