Kategori: Genel

Basında Biz Genel

O, farklı bir adam. İlim ehli, dikkat ehli bir adam. Murat Güzel ‘milletin organik aydınları’ndan birini, Müfid Yüksel’i yazdı. ODTÜ’de hazırlık sınıfına başladığım sıralarda, 1988’de efsanesi kulaklarıma kadar gelmiş biriydiMüfid…

Basında Biz Genel

Tarihsel Arka Plan Arnavutlar  Osmanlının yükselme döneminden başlayarak  Osmanlı siyaseti ve bürokrasisinde en başat rolü oynamışlardır. Otranto fatihi Gedik Ahmet Paşa’dan başlayarak son döneme kadar 33 sadrazamla, Osmanlıya sadrazam vermekte başta…

Genel Makalelerim

Molla Sadrettin Yüksel’in oğlu sosyolog Müfit Yüksel, Diyanet’in doğuda Şafiilik temsilciliği açmasını istedi. Sosyolog Müfid Yüksel, Kürtlerin Şafii Mezhebi’nden olduğunu hatırlatarak açılım kapsamında bölge halkının Şafiiliğin Diyanet’te temsilini istediğini iddia…

Basında Biz Genel